Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAK NASTVAT UCITELE/KU

 

Tak tady máte pár způsobů jak naštvat učitelku!

Chodit do školy pozdě a pokaždé se vymluvit na nějakou blbost např.Na zahradě nám přistáli mimouši!!!

Usnout v hodině a hlasitě si stěžovat když vás někdo probudí

Pokaždé když učitelka promluví hlasitě předvádět slepici nebo krávu!

Když se vás učitelka na něco bude ptát tak řekněte že nemůžete odpovědět protože jste právě včera stratil/a paměť a všude ji hledáte!

Svačte uprotřed hodiny a hlasitě při tom mlaskejte!!!

Ptejte se na pitoméotázky např.Co je těžší táhnout sáňky na krávě nebo krávu na sáňkách??

Zeptat se jí kde nechala mozek!!!

Řekněte že vám někdo unesl sesšit!!A že nemáte 3Kčna výkupné!!A požádejte ji o výpůjčení!!!

Zeptat se jí kdy se naposledy myla!!!!

Zamknout ji v kabinetě!!!


Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni spadněte naráz ze židle.

• Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik hoďte na zem své prupisky.

• Přilepte čtvrtku papíru na zem a sledujte jak se ji lidé budou snažit zvednout.

• Vykřikujte všichni během hodiny nahodile a co nejhlasitěji jedno slovo (např. máslo...)

• Když jste na záchodě,dejte si na ruce co nejvíce tekutého mýdla ale nesmývejte ho,potom bude na klikách,zábralích,automatech na pití...

• Pohoďte tyčinku Snickers vedle záchodové mísy

• Když píšete seminárku(referát) napište ji obrázkovým písmem

• Doneste si do školy kadidlo a svíčky,a když bude chtít učitel,ať mu odevzdáte seminárku,tak proveďte obřad,který má přinést dobrou známku.

• Uveďte do seminární práce z českého jazyka,že jste čerpali z Batmana a Spidermana

• V dějepisu si vymyslete nějakou naprosto debilní příčinu nějaké historické uálosti.Např. Husitské války vypukly kvůli nespokojenosti s kvalitou jídla ve školní jídelně...

• Máte napsat seminárku do filosofie?Odmítněte to se slovy že svět je klam a doložte to citacemi z Fichteho

• Máte napsat seminárku na 10 stran?Nakreslete 10 obrázků.,,Ale pane profesore já jsem si jistý že jste říkal že 1 obrázek je jako 1 stránka..."

• Máte mít do hudebky referát o nějakés kupině??Tak si nějakou vymyslete!Vymyslete si její členy,diskografii,žánr....

• Na písemce se podepište otiskem své ruky

• Píšete slohovku?Zkuste ji napsat jednou,brutálně dlouhou,větou.Používejte středníky,různé závorky,pomlčky,ale jen 1 tečku!

• V den odevzdání seminárky přijďte pozdě,během hodiny vběhněte do třídy,pobíhejte se seminárkou v ruce sem a tam a křičte: ,,mám seminárku,mám seminárku!"

• Přes první stranu seminárky nakreslete bílý pruh a řekněte že vám spadla venku pod auto které dělá čáry na silnici.

• Udělejte do seminárky několik děr a řekněte,že vás na ulici napadly vrány.

• Domluvte se se všema třídama ve škole a všichni si o přestávce vyměňte učebny.

• V hodinách dějepidu nazývejte známé historické osobnosti familiárními názvy.Např. Tomík Masaryků,Georgie Washie,Julda Caesar...

• Odmítněte kresli ve výtvarce s tím že jste členem organisace Greenpeace a odmítáte ničit naše lesy.

• Do seminárky napište jako zdroj informací návod k televiznímu ovladači

• Ppiiššttee kkaažžddéé ppííssmmeennkkoo ddvvaakkrráátt!!

• Řekněte učiteli že musíte okamžitě domů protože vašeho brášku unesli UFOuni...

• Řekněte učiteli že nemůžete odevzdat seminárku z češtiny,protože obsahuje státní tajemstí. Řekněte,že ji četl šéf BIS a že je na jedničku

• V hodině chemie si vymyslete nově objevený prvek pojmenovaný po vašem strýčkovi

• Když čtete v češtině nějaký dlouhý článek tak se zastavte,vytáhněte svačinu a začněte jíst

• Chce po vás uklízečka abyste se přezouvali?Tak jí řekněte , že spadáte ´pod přímé velení třídního učitele a nikdo jiný vám nemá co rozkazovat!!!

• Otočte se všichni během hodiny zády k tabuli

• Stáhli jste seminárku z internetu ale profesor na to přišel?,,Ano pane profesore ale tam jsem to nahrál já"

• Noste si do hodin matematoky počítadlo ze ZŠ

• Přišpendlete na nástěnku kolečko salámu a sledujte kdy si toho někdo všimne

• Když skončí ve školním roce poslední hodina nějakého předmětu,vyskočte radostí,vezměte svůj sešit a před učitelem ho roztrhejte!!

• Napište seminárku na jednu stránku a na dalších osm napište z čeho jste čerpali.

•Sedněte si do lavice tak nevhodně až si toho učitel všimne nebo do té doby než vám napíše poznámku.